Bezpiecznie na stoku

Reguły FIS

1. Wzgląd na innych narciarzy i snowboardzistów
Każdy narciarz i snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
2. Panowanie nad prędkością i stylem jazdy
Każdy narciarz i snowboardzista musi zjeżdżać z prędkością i stylem dopasowanymi do widoczności, własnych umiejętności, terenu, warunków śniegowych i pogodowych oraz do natężenia ruchu.
3. Wybór toru jazdy
Narciarz i snowboardzista znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzom i snowboardzistom znajdującym się przed nim.
4. Wyprzedzanie
Wyprzedzać wolno z góry, z dołu, z prawej lub z lewej strony, jednakże w bezpiecznym odstępie od innych narciarzy lub snowboardzistów.
5. Wjazd na trasę, ruszanie z miejsca i jazda do góry
Każdy narciarz i snowboardzista, który wjeżdża na trasę, zamierza ruszyć z miejsca, wykonać skręt pod górę lub jechać pod górę musi upewnić się, patrząc w górę i w dół czy może to zrobić bez zagrożenia dla innych.
6. Zatrzymanie się
Tylko w razie absolutnej konieczności wolno zatrzymywać się w wąskich lub niewidocznych z góry odcinkach trasy. Po ewentualnym upadku narciarz i snowboardzista winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko, jak to tylko jest możliwe.
7. Podchodzenie i schodzenie
Narciarz i snowboardzista, który wchodzi pieszo do góry lub schodzi pieszo w dół musi poruszać się poboczem trasy.
8. Stosowanie się do oznaczeń
Każdy narciarz i snowboardzista musi stosować się do znaków i sygnalizacji ustawionych na trasach.
9. Niesienie pomocy
W razie wypadku każdy narciarz i snowboardzista zobowiązany jest do niesienia pomocy poszkodowanemu.
10. Obowiązek podania danych osobowych
W razie wypadku każdy narciarz i snowboardzista (zarówno świadek jak i uczestnik, odpowiedzialny lub nie) ma obowiązek podania swoich danych osobowych

* Tekst na podstawie znowelizowanych w 2002 roku Międzynarodowych Reguł FIS